Dubbellunch

 In Nieuws

Wat zijn de dubbellunches met leerlingen van Christelijk College Groevenbeek Putten en ouderen bij Norschoten en Zorgerf Buiten-land geslaagd.

Boeiend om te zien hoe jong en oud met elkaar in gesprek gaan. Open verhalen en sommige leerlingen werden echt geraakt door wat ze zagen. Mooie onderwerpen werden er besproken, zoals ‘Hoe is het als je dat wat je vroeger kon nu niet meer kan?’ en ‘Wat betekent het als door Corona activiteiten stoppen, voor jonge mensen maar ook voor de ouderen.’

Kortom, zeker voor herhaling vatbaar!