Over ons

Partners en sponsors.

Week over Dementie vol activiteiten

Diverse partijen in Putten hebben in 2019 de handen ineengeslagen om een bijdrage te leveren aan een dementievriendelijk Putten. In september 2019 vond in Putten de eerste editie van de Week van de Dementie plaats. En dit jaar volgt alweer de derde editie.

De Week van de Dementie Putten wordt mogelijk gemaakt door Theater Stroud, Stichting Welzijn Putten, Stroud, Bibliotheek Noordwest-Veluwe, Cultuurkust, Zorgerf Buiten-Land, Alzheimer Nederland afdeling NW-Veluwe, Jong Putten, Rabobank Putten, Stichting Gelukkig Ouder Worden,  Kindcentrum Putten, Movivo en Signatures.

Partners

Diaconaal Platform Putten
Diaconaal Platform Putten

Alzheimer Nederland

Onze missie luidt: we moeten dementie voorkomen of genezen. En tot die tijd maken we ons sterk voor het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun omgeving. We bieden iedereen die met dementie te maken heeft, hulp en informatie en zetten ons in voor betere zorg. Ook ondersteunen we onderzoek dat zich richt op de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun omgeving. Tegelijkertijd willen we de maatschappij stimuleren om goed te leren omgaan met mensen met dementie.

Iedereen kan iets doen
Om oplossingen sneller te realiseren en de kwaliteit van leven van mensen met dementie en mantelzorgers zo veel mogelijk te behouden, moeten we krachten bundelen. Iedereen kan iets doen: donateurs, mantelzorgers, vrijwilligers, mensen met dementie, medewerkers, onderzoekers, beleidsmakers en anderen. Alzheimer Nederland wil hen zo veel mogelijk verbinden aan elkaar en aan onze missie om dementie te overwinnen.

Naar de website

Bibliotheek Noord-West Veluwe

Van oudsher is de bibliotheek de centrale plaats in de stad waar mensen terecht kunnen die zich willen verdiepen in onderwerpen van welke aard dan ook. Ook over dementie zijn er vele boeken te vinden, zowel wetenschappelijk, als in de vorm van verhalen en biografieën.

In onze missie staat dat wij actief willen werken aan leesbevordering en informatieontsluiting. Dat kan je veelal bereiken door boeken uit te lenen, maar dat is niet voldoende. Door het mede organiseren van de week over dementie, laten we zien dat we actief willen zijn op dit onderwerp, omdat het op elke straathoek speelt in de samenleving. Iedereen krijgt er vroeg of laat mee te maken, thuis, op het werk, bij de vereniging…

Bibliotheek Noordwest Veluwe waar Putten onderdeel van uitmaakt heeft het certificaat gekregen van Alzheimer Nederland dat we ‘Dementievriendelijk’ zijn. We willen dit graag uitdragen naar heel Putten.

Naar de website

Theater Stroud

Theater raakt, ontroerd, laat je lachen, amuseert en laat je genieten. Theater geeft de mogelijkheid om, al is het maar voor even, uit te realiteit te treden en even te ontspannen.
Laten we eerlijk zijn, dat willen we allemaal wel eens. Ook als je getroffen wordt door Dementie waardoor je wereld ingrijpend verandert, herinneringen vervagen en initiatieven afnemen.
Juist dan kan theater met muziek, beleving en ontmoeting ervoor zorgen dat het dagelijks leven voor even mooier wordt. Daarom vindt Theater Stroud de Week over Dementie zo belangrijk om aan mee te werken en voort te zetten. Herken en erken dementie en laten we er met elkaar voor zorgen dat de leefwereld van diegene die getroffen zijn door dementie en hun naasten dementievriendelijk wordt.

Naar de website

Welzijn Putten

Welzijn Putten wil mensen bewegen om mee te doen. Iedereen mag en kan meedoen. Onze organisatie ondersteunt de inwoners van Putten zodat ze de weg kunnen vinden naar een plek in de samenleving. Voor niet iedereen is meedoen en betrokken zijn een vanzelfsprekendheid en daarom hebben ze soms ondersteuning nodig. Welzijn Putten wordt door die mensen gevonden en helpt hen vervolgens om de weg te vinden. Zo vergroten we draagkracht van de samenleving.
Iedereen in Putten heeft een plek in de samenleving, dit kan vanuit betrokkenheid bij je omgeving en verantwoordelijkheid om daaraan bij te dragen. Gelijkwaardigheid, serieus genomen worden en het gevoel hebben dat je ertoe doet zijn voorwaarden om je gelukkig te voelen. Welzijn Putten draagt bij aan samenleefbaarheid: iedereen kan iets betekenen als ze dat willen.

Naar de website

Cultuurkust

Stichting Cultuurkust versterkt cultuurparticipatie door middel van dienstverlening en bemiddeling op het gebied van cultuureducatie en amateurkunst. Cultuurkust organiseert, initieert en stimuleert cultuureducatie voor jeugd, binnen en buitenschools, actieve kunstbeoefening door amateurs, talentontwikkeling en cultuurparticipatie voor alle leeftijden op verschillende niveaus. Ook richt de organisatie zich op sociale cohesie en maatschappelijke betrokkenheid van inwoners en bezoekers van Putten.

Cultuurkust levert graag een bijdrage aan een dementie vriendelijke samenleving. Culturele activiteiten en muziek in het bijzonder kunnen positief bijdragen aan het welzijn van mensen met dementie. Belangrijke momenten in ons leven zijn vaak gekoppeld aan muziekherinneringen. Momenten van geluk, verdriet en vreugde die je niet wilt kwijtraken. Bij mensen met dementie kan muziek vergeten herinneringen of het gevoel hiervan naar boven halen.

Tijdens de week over dementie organiseert Cultuurkust i.s.m. diverse zorgorganisaties het project Muziek Verbindt.

Naar de website

Kindcentrum Putten

Kindcentrum Putten neemt graag deel aan de Week van de Dementie in Putten, omdat er een prima match is tussen kinderen en ouderen. In onze samenwerking met diverse aanbieders van ouderenzorg merken we dat door die match beweging, blijdschap en ontroering ontstaat. Onze activiteiten samen met Zorgerf Buiten-land in het Kinderkookcafé, maar ook de contacten met de bewoners van onze achterburen van het Woonzorgcentrum de Samaritaan bevestigen dat zeker.

Kindcentrum Putten staat midden in de plaatselijke samenleving en wil ook op het gebied van zorg voor ouderen en het bevorderen van gelukkig ouder worden haar rol verder uitbouwen.

Naar de website

Signatures

Met liefde en herkenning onderhoud ik de website en de Facebook-pagina van Dementievriendelijk Putten.

Naar de website

Zorgerf

Stichting Gelukkig Ouder Worden

Sponsors

Ook sponsor worden?